top of page

בלון הפתעה
המארז כולל:  10סוגי קינדרים, 2 סוגי קליק, טבלת שוקולד הרשיז, 3 סוגי אמ אנ אמ(קטנים) 10 מיני שוקולד, שוקולד ריזז, ועוד

ניתן לשנות/ להוסיף את מילוי המארז
בהוספת הערה תוכלו לרשום לנו מה תרצו לשנות/ להוסיף

בלון הפתעה

250.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים